Vǫluspá


Vǫluspá ur poetiska Eddan

"Det finns ingen obruten tradition att berätta de här nordiska myterna, så jag har vänt mig till levande episka sångtraditioner världen över för att hitta former för framförande. Senaste tunrén fyllde vi the Main Auditorium på the British Museum, inbjudna av ärorika Crick Crack Club. Men det hela tog fart 2014 i en masterutbildning på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Där föddes en serie konserter av Völvans spådom på originalspråk, fornnordiska alltså, inspirerad av Manas-traditionen från Kirgizistan, Pansori från Korea och Pandvani från Indien. Efter utbildningen har projektet fortsatt; jag har konserterat med runosångaren Outi Pulkkinen från Finland och står nu i färd att göra en föreställning med Voluspa på engelska.

Här bredvid en video från Bifrost Festivalen 2020, med de senaste vändningarna Voluspá Pandvani har tagit. Klicka på symbolen i högra hörnet när du börjat spela videon så blir det helskärm.

Längre ner hittar ni mitt skriftliga masterarbete i en PDF för nerladdning, videofilmer från examenskonserten och ett abstract - en kort sammanfattning av masterarbetet på engelska. Under det finns de videofilmer jag inspirerats av och refererar till i arbetet. AnnaReet Gillblad har fotograferat. Längst ner hittar ni bilder för nerladdning.”

Vǫluspá 22 maj 2017 Från Kungasalen på KMH den 22 maj 2017. Klicka på rutan längst ner i videornas högra hörn så visas de i helskärmsläge. Vǫluspá Pansori (i guldklänning) visar hela Völvans spådom, medan Vǫluspá Pandvani (med trumma och dragspel) är ett utdrag.

Att gestalta Vǫluspá ur poetiska Eddan - som folksångare och muntlig berättare

Master, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Öppna PDF, skriftligt masterarbete Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Videor jag inspirerats av:

Nazarkul Seidahmanov (2013)

Manas, tradition från Kirgizistan

Jen Shyu (Shyu, 2013)

Pansori, tradition från Korea

Ritu Verma (Verma, 2013)

Pandvani, tradition från Indien

Videor från scen och arbetsrum:

Vǫluspá Pansori (Ståbi, 2016d)

inspirerad av Koreansk episk sång

Vǫluspá Pandvani (Ståbi, 2016e)

inspirerad av Indisk tradition

Vǫluspá Manas (Ståbi, 2016c)

inspirerad av sång från Kirgizistan

Vǫluspá Tumstock (Ståbi 2016f)

Mönster: fot hand fot fot hand

Fornyrdislagsnormal (Ståbi, 2016a)

endast ljudfil

Abstract

Kersti Ståbi - Performing poems from the Poetic Edda

I am an oral storyteller and folk singer. In my Masters project at KMH I have made a series of concerts performing the poem Vǫluspá from the Poetic Edda in its original Old Norse. Building on the musical elements in the Eddic poems, I’ve been searching the borderlands between speech and singing, using melodic material in the modern Swedish and Norwegian languages. As a method I have imitated singers in different living epic singing traditions from around the world, basing the creative process on mimicry and improvisation. This was a fast route to performances of great diversity: the Manas singer from Kyrgyzstan gradually enters a trancelike state, while Pansori from Korea made me think "unmelodic folk opera" and the Indian Pandvani is all-or-nothing storytelling with music serving as an engine. One specific perspective I have researched is the concept of a ”First Listener” - a representative of the audience on stage that can, but doesn’t necessarily have to, contribute musically. Traditionally the First Listener in Pandvani is very active; singing, shouting and challenging the teller, while the Pansori First Listener is a supporting commenting percussionist. As a storyteller and lead singer I found the presence of a First Listener highly fruitful in the process leading up to the performances. As a stage concept it offers forceful dynamics between the singer, the listeners and the poem.
The poems of the Poetic Edda were created and performed in an oral tradition, but survived to modern times only via written text. With that in mind I have explored performance of this epic material and its metres.

Högupplösta bilder

Ange fotograf vid publicering. Samtliga bilder får beskäras. Fler bilder för nerladdning under respektive projekt.

Ladda ner 11 MB, foto AnnaReet Gillblad Ladda ner 9 MB, foto AnnaReet Gillblad Ladda ner 11 MB, foto AnnaReet Gillblad Ladda ner 11 MB, foto AnnaReet Gillblad
Ladda ner 3 MB, foto AnnaReet Gillblad Ladda ner 3 MB, foto AnnaReet Gillblad Ladda ner 11 MB, foto AnnaReet Gillblad Ladda ner 11 MB, foto AnnaReet Gillblad